Truhlář, tesař, řezbář

Truhlář, který zběhl k tesařině, se zájmem o tradiční řemesla a architekturu.

Lžička - ořechové dřevo